تالار زبانشناس

The future perfect continuous

سلام.
در متن به اشتباه Future perfect continuous حال استمراری کامل ترجمه شده(present perfect continuous)


این تاپیک مربوط به اپیزود« How to use the future perfect continuous tense - English In A Minute » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی در یک دقیقه »

1 Likes

ممنون که گفتین، چک میشه و تصحیح میشه

3 Likes