تالار زبانشناس

معنی کلمه ادبی برای مرثیه

برای یک نوشته که حال و هوای ادبی دارد دنبال کلمه مناسب برای مرثیه هستم و بین این کلمات مرددم، چون کسی که متخصص نیست ممکن است یک کلمه غریب یا اشتباهی را انتخاب کند
Oath
Threnedy
Requiem
Elegy
جمله میخواهد بگوید این یک سوگنامه است.
ممنون

2 Likes

سلام روزتون بخیر
به نظر منElegy

1 Likes