تالار زبانشناس

آیا did you excited to be there درست است؟

با توجه به اینکه بعد از did نمیتوان از ed استفاده کرد
این جمله به خاطر adjective بودن excited درست است ؟

2 Likes

سلام خیر باید گفت
?Are you excited to be there

1 Likes

سلام اگه می خواین بگید
از اینکه اونجا بودی هیجان زده بودی؟
باید بگید
Were you excited to be there?

تو جمله هر وقت" بودن " داشتید ازto be استفاده کنید
ولی یک سری فعل هایی هم هستن که بعدشون میتوتید صفت استفاده کنید مثل افعال حسی
مثلا
He seemed excited
اون هبجان زده به نظر می رسید
He looked saticfied
اون راضی به نطر میرسید

و این ed وقتی به بعضی از فعل ها اضافه میشه اون ها رو به صفت تبدیل میکنه نه اینکه گذشته باشه
مثلا
Distract
فعل به معنای حواس کسی رو پرت کردن هستش
I tried to distract myself
من سعی کردم حواس خودم پرت کنم

ولی وقتی ed میگیره تبدیل به صفت میشه و میشه کسی که حواسش پرت شده
I was distracted
من حواسم پرت شده بود

4 Likes