تالار زبانشناس

All togetter is add vergbsrbbb ؟"


این تاپیک مربوط به اپیزود« «همه چیز باهم» در مقابل «همگی» تفاوت در چیست؟ انگلیسی در یک دقیقه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی در یک دقیقه »

3 Likes

به نظر بنده all together اسم هست چون به معنی ،، همه باهم،، میباشد

1 Likes