تالار زبانشناس

Does or has

اگه بجای has از does استفاده بشه اشتباهه؟

Has Aron quit climbing? No, Aron hasn’t quit climbing mountains


این تاپیک مربوط به درس« مکالمه فعالانه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « زندگی یا مرگ »

1 Likes

خیر. درسته میشه استفاده کرد. زمان جمله تغیر میکنه

1 Likes

زمان چ تغییری میکنه؟

از حال کامل به حال ساده تغییر میکنه

1 Likes

خوب مگه حال کامل با have +شکل edدار فعل استفاده نمیشه؟اینجا که اینو نداریم!!؟منظورم شکل edدار فعل هست

جزو افعال بی قاعده هست. یعنی گذشتش
Ed
نداره
افعال بی قاعده را باید حفظ کنید

2 Likes

ممنون از راهنماییتون :pray::pray::rose:

1 Likes

خواهش میکنم :raised_hand:

2 Likes