تالار زبانشناس

Will be to conquer

سلام

His goal will be to conquer the Aztecs, who will have a population of 20,000,000

چرا در جمله بالا نگفته ?his goal will conquer the Aztecs


این تاپیک مربوط به درس« زمان آینده » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « کشتی های غرق شده و ووگهای شکسته »

1 Likes

چون بی معنی میشه یعنی میشه
His goal will conquer the Aztecs
هدف او بر آزتک ها غلبه خواهد کرد
جمله اول و خود متن درسته:
His goal will be…
هدفش این خواهد بود که بر آزتک ها غلبه کند

3 Likes