تالار زبانشناس

بخش های بولد شده تو دو تا متن زبر چه معنی میده؟

We exchanged a few more comments on the weather which was wet and THAT WAS PRETTY MUCH IT FOR CONVERSATION

Every thing was green ,the trees, their trunks covered with moss,THEIR BRANCHES HANGING WITH A CANOPY OF IT


این تاپیک مربوط به فصل« فصل 01 » در نرم‌افزار «زیبوک» است. کتاب: « حماسه گرگ و میش » فصل: « گرگ و میش »

3 Likes

سلام
برای معنی اولی میگه : ما یه سری نظرات در رابطه با آب و هوا با هم رد و بدل کردم که در رابطه با مرطوبی هوا بود و اون بیشتر اون برای ادامه صحبت کردن بود
برای دومی هم میگه : همه چی سبز بود، درخت ها، تنه درخت ها با خزه پوشیده بود، شاخه هاشون ایستاه بودن به صورت سایبانی برای اونها.
به نظر معنی هاشون این جوری میاد.
خوبه سوال از این کتاب زیاد شده.
دارم ترغیب میشم برم بخونمش حالت داستان هم به نظر جالب میاد
حالت راوی گونه داره

3 Likes