تالار زبانشناس

Will be found چه گرامری است؟

maybe other important medicines will be found
چرا found اومده

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان انگلیسی کنین» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی دوم»)

1 Likes

به نظرم اینجا found معنی اکتشاف میده
یعنی داروهای مهم دیگری در آینده کشف خواهد شد

اگه دوستان دیگه هم نظر بدن ممنون میشم

2 Likes

چون جمله مجهول است حالت مجهول زمان آینده می شود
Will+be+pp
pp یعنی شکل سوم فعل
شکل سوم فعل find می شود found

6 Likes

آیا بعد از maybe میتونه will بیاد؟ will be found خودش مجهول یه فعل کمکیه. حالا maybe هم قبلش اومده. من که گیج شدم