تالار زبانشناس

صدای کسی که داستان رو میخونه زیاد واضح نیست


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

3 Likes

چرا واضحه
مگه اینکه لهجه اشون خیلی غلیظ باشه

3 Likes

از گوشه کنار صفحه می‌تونی سرعت صدا رو کمتر کنی ولی به نظر من که خیلی واضح بود با اینکه من مبتدی هستم

4 Likes

واینکه لهجشون بریتیش و یه خرده غلیظ و باید دقت کنیدالبته حق هم باشماست

2 Likes