تالار زبانشناس

If not the world at large

معنی این قسمت چی میشه؟

San Francisco’s bedouins see themselves changing the nature of the workplace, if not the world at large


این تاپیک مربوط به « بادیه نشینان امروزی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « بادیه نشینان امروزی »

3 Likes

سلام
بادیه نشینان سن فرانسیسکودرحال تغییر ماهیت محل کار هستند حتی به بزرگی دنیا
فکر میکنم بهترین معادل

1 Likes

بدویهای سانفرانسیسکو خودشان را در حال تغییر ماهیت محل کار میبینند البته اگر درمقیاس بزرگتر یعنی جهان نبینند
فکر کنم اینطور ترجمش باشه

3 Likes