تالار زبانشناس

See to it?

معنی این عبارت یعنی چی؟

جمله‌ی کتاب:
He saw to it that all the sheep entered through the ruined gate


این تاپیک مربوط به فصل« بخش 01 » در نرم‌افزار «زیبوک» است. کتاب: « کیمیاگر »

3 Likes

Sawفعل گذشته. See
واینجا به معنی نگاه کرد به آن

2 Likes

برای نگاه کردن به چیزی از see to استفاده نمیشه
معنی دیگه ای داره بنظرم

2 Likes

see to somebody/something phrasal verb
Go on, you go out. I’ll see to the washing-up.برای مثاال

Idioms
See to

1 Like

سلام و وقت به خیر.
see to it معنای پیگیری کردن کاری و مطمئن شدن از انجامش میده ، اینجا هم به همون معنی هست.
مثلا:
I saw to it that his mother is taken care of
من نظارت و پیگیری کردم که از مادرش نگهداری بشه.
در جمله شما:
He saw to it that all the sheep entered through the ruined gate
اون مطمئن شد و نظارت کرد که گوسفندها از دروازه ی تخریب شده وارد بشن

4 Likes

سلام روز بخیر
خیلی ممنونم🌸

2 Likes