تالار زبانشناس

زمان جمله زیر چیه ؟

He had seen


این تاپیک مربوط به داستان« داستان 30- جیمز شنبه ها زود از خواب بیدار می شود » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

3 Likes

سلام دوست عزیز گذشته کامل یا past perfect

4 Likes