تالار زبانشناس

معنی جمله doing better

معنی جمله زیر چیست?
I say, " Dear friend, I hope you are doing better. Get well, my friend.

======================
این تاپیک مربوط به درس «A Letter by Vincent» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۲»)

سلام
معنی: من گفتم"دوست عزیز، امیدوارم که بهتر بشی، خوب شو ،دوست من"