تالار زبانشناس

ارزیابی کتاب تاریخی کوچک از جهان

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از کتاب « تاریخی کوچک از جهان » نرم افزار «زیبوک» است.
توضیح مختصری از این دوره:
تاریخی کوچک از جهان
سطح: 6

1 Likes