تالار زبانشناس

منظور ازdisappear درجمله

سلام disappear اینجا به چه معنیه

And then you go back to the negative, disappear, boom, a big, happy, colorful, positive picture, again and again and again.


این تاپیک مربوط به درس« تسلط بر بینش » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « تسلط بر بینش »

2 Likes

سلام. همون معنی ناپدید شدن میده. منظور تصاویری هست که میان تو ذهنتون و میرن، و خودتون که حضورتون رو در بین اونا تصور میکنین

6 Likes