تالار زبانشناس

منظور ازis the idea

سلام
is the idea به چه معنیه

So a boost means to give something extra, extra
high, push something up is the idea .


این تاپیک مربوط به درس« درس واژگان » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « تسلط بر بینش »

2 Likes

یعنی ایده کلی اینه، معنیکلی، چیزی که کلا میخوایم بگیم اینه. اینجا منظور ایده کلی و منظور کلی کلمه boost up

5 Likes