تالار زبانشناس

معنی was در عبارت the ugly duckling was sad

سلام
معنی was در جمله the ugly duckling was sad چیه؟
ناراحت شد؟
یا ناراحت بود؟
آیا افعال to be مثل was توی این جمله به معنی صیرورت یعنی (شدن) هم میاد؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

سلام دوست عزیز :tulip: :cherry_blossom:
Wasمعنی بود میده
am/is/are فعل اصلی هستند
در گذشته به حالت was/were در میان
به معنی بودهست

4 Likes