تالار زبانشناس

تلفظ قسمتی از جمله

تلفظ us چیه انگار میگه آز
This morning she’ll show us around."

======================
این تاپیک مربوط به درس «دبیرستان قهرمانان» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی دوم»)

آس درسته…

4 Likes