معنی by در جمله زیر

سلام معنیby دراین جمله چیه
Taz came and stayed by her side as she thought about what to do.


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی تز، به سوی نجات » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « تز، به سوی نجات »

2 پسندیده

سلام به معنای نزدیک یا در کنار کسی بودن

4 پسندیده