تالار زبانشناس

درخت بد خلق

باسلام
معني كلمه sun در اين جملع
and when she sat next to the trunk the tree bent down to shade her from the sun

كل جمله رو لطفا معني كنيد


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی درخت بدخلق » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی پنجم »

2 Likes

سلام
و وقتی که کنار تنه درخت نشست، درخت خم شد تا دربرابر آفتاب بر روی او سایه بیافکند
The sun خورشید

3 Likes