تالار زبانشناس

فرق Every single time. باEvery time

سلام تفاوت
Every single time.
با
Every time.
چیه


این تاپیک مربوط به درس« درس اصلی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « تکرار »

2 Likes

سلام
هر دو به معنای هر بار یا همیشه هستن
فقط
Every single time
تاکید بیشتری داره تاکید میکنه که هربار ی اتفاقی میفته یا ی چیزی میشه هیچ استثنایی وجود نداره همیشه این اتفاق میفته

5 Likes