تالار زبانشناس

لطفا جمله پایین معنه کنید

And there are some other tenses mixed in there too sometimes.


این تاپیک مربوط به درس« درس داستان کوتاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « الگو ها »

4 Likes

و بعضی وقتها زمانهای دیگه(ی فعل) هم داخلشون قاتی هستن

3 Likes