تالار زبانشناس

چی جواب بدیم

سلام دوستان
در جواب
what are you up to?
how are you؟
what do you doing now ؟
اید چه جوابهایی بدیم

4 Likes

سلام وقت بخیر این روزا چیزی که بیشتر از how are you رایجه
What’s up یا how is it going هست
جواب how are you که عموما I’m fine و not bad و… اینا هست
اما در جواب دوتای اول و what are you up to و…
از عباراتی مثل pretty good/much
Nothing/not much
So-so و not bad استفاده میشه

4 Likes