تالار زبانشناس

معنی این جمله به فارسی

Saudi Arabia has banned Barbie dolls. And a lawmaker in the American state of West Virginia would like to do the same.
معنی این جمله یعنی چی به فارسی
banned
law maker
یعنی چی


این تاپیک مربوط به درس« تولد ۵۰ سالگی باربی و تولد های ۵۰ دیگر » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « آموزش انگلیسی VOA » درس: « داستان های آمریکایی » درس: « مجموعه ی اول »

6 Likes

سلام؛ به ترتیب :
توقیف کرد
قانونگذار

7 Likes

معنی جمله به فارسی چی میشه

4 Likes

سلام مهناز عزیز
در عربستان سعودی باربی توقیف شده است(ساخت و تولید منظورشون هست).
ویک قانون گذار در غرب ویرجینیا در ایالت متحد آمریکا نیز تمایل داشته مشابه این کار را انجام دهد.(یا انجام داده)

6 Likes

ممنون دوست عزیز . :smiling_face_with_three_hearts:

3 Likes

عربستان سعودی عروسک‌های باربی را توقیف کرده است. و یک قانون گذار در غرب ویرجینیا در ایالات متحده تمایل داشته است که عملی نظیر آن انجام بدهد

3 Likes