تالار زبانشناس

Run در داستان شیر و موش به چه معناست؟

Runدر پاراگراف اول داستان شیر و موش به چه معناست؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شیر و موش » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی دوم »

2 Likes

Ran up
توی خط اول یعنی بالا رفتن

5 Likes