تالار زبانشناس

زمان What did he have? یا what does he have?

توی یکی از متن ها نوشته what did he have آیا این نوشته صحیحه یا باید میشد what does he have ؟
آیا میشه نوشت what does he had ؟
یا what did he had ؟


این تاپیک مربوط به درس« درس مکمل - پرسش و پاسخ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « دخترک زیرک - درسنامه اصلی »

3 Likes

سلام

هر دوتاشون درستن. بستگی داره به زمان جملتون. اولی گذشته است ولی دومی مال زمان حال.

خیر این دو تا غلط هستن. بعد از did فعل باید به زمان حال باشه و does هم مربوط به زمان حاله پس باید فعل بعدش حال باشه

:dizzy: :yellow_heart:

5 Likes