تالار زبانشناس

فرق know و known

دلیل استفاده known در جمله
در داستانهای بچه گانه جورج و اژدها


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جورج و اژدها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

سلام دوست عزیز :cherry_blossom::cherry_blossom::cherry_blossom:
سوالتون تکراری هست6 Likes