تالار زبانشناس

Keep your eyes glued toمعنی

Be careful not to keep your eyes glued to detail,’ says History Professor.


این تاپیک مربوط به فصل« سال دومی » در نرم‌افزار «زیبوک» است. کتاب: « بابا لنگ دراز »

4 Likes

سلام ریحانه جان فک کنم به معنی اینه که زیاد درگیر جزئیات نشو یا یه چیزی تو این مایه ها

3 Likes

سلام ممنون عزیزم :revolving_hearts: :smiling_face_with_three_hearts:

3 Likes