تالار زبانشناس

چطوری کلمه خارج از دروس رو وارد لایتنر کنیم


سلام
چجوری کلمه ای که سرچ کردیم رو وارد لایتنر کنیم

3 Likes

این کامنتم آقا مهراب :dizzy::dizzy::dizzy:

معلومه با لایتنر آشتی کردی ها :joy::v:

:green_heart::sunflower::blue_heart:

2 Likes

اره بدجور :sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:

مثل همیشه ممنون :slightly_smiling_face::tulip:

2 Likes

خواهش می کنم :pray::pray:

:maple_leaf::sunflower::maple_leaf:

عالی :grin::raised_hand:

:cherry_blossom::blue_heart::cherry_blossom:

1 Likes

به لطف شما :slightly_smiling_face::slightly_smiling_face::slightly_smiling_face:
.
.

1 Likes