تالار زبانشناس

معناي و گرامر اين جمله

he was buried along with


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی اسحاق نیوتون » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

3 Likes

سلام. فکر میکنم که جمله مجهول باشه .
معنا هم
او در کنار … دفن شد.

3 Likes