تالار زبانشناس

معنی Got it چیه

But you had some kind of success with English in the past. I know you have something. So pick one. Got it?


این تاپیک مربوط به درس« درس اصلی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « هویت »

1 Likes

ی اصطلاح خیلی محاوره ای ک جاهای مختلفی استفاده میشه
مثلا ی مطلبی رو ب کسی گفتین و ازش میپرسی : فهمیدی؟ یا معادل فارسی دقیق ترش میشه، گرفتی؟

یا مثلا ب کسی میگی ی کار رو انجام بده (مثلا ی چیزی رو انتخاب کنه) بعد بهش میگی : انجام دادی؟
تو انگلیسی از این اصطلاح برای این مواقع استفاده میشه
تو این جمله هم هر دوتاش احتمال داره ک با لحن گوینده تقریبا مشخص میشه منظورش کدوم بوده

3 Likes

سلام آیا دراینجا هم بههمون معنیرو میده
, I need an idea,” bleah, argh, got it, right?

1 Likes

بله. یعنی فهمیدم. اینم همونه فقط سوالی نیست

2 Likes