تالار زبانشناس

چرا گذشته نیست

در دو قسمت از داستان بعد از دو فعل ، فعل بعدی زمان حال استفاده شده went to find یا started to get آیا قاعده کلی هست یا این موارد خاص هستند …


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

سلام
قاعده ی کلی هست
بعد از کلمه ی to از فعل ساده استفاده میشه

پ ن: موارد کمی هم وجود داره ک بعد از to از فعل ing دار استفاده میشه

1 Likes