تالار زبانشناس

Enything vs Everything

Hi everybody
What’s difference between the everything and enything?

2 Likes

سلام دوست عزیز. املای درست
Anything هست البته.
تفاوتشونم در اینه که everything یعنی همه چیز و در جمله های مثبت میاد.
Anything، در جمله های منفی که میاد معنی هیچ میده بیشتر، در جمله ی مثبت هم میتونه بیاد که معنیش شبیه به every میشه، ولی نه کاملا. چون اونجا معنی«هرچیز» میده. مثال ها رو ببینین شاید بیشتر واضح بشه:

I will listen to everything she says.
من به همه چیزهایی (به کلیت و کامل بودن تاکید میکنه) که اون میگه گوش میدم.
I will listen to anything she says
من به هرچیزی که اون بگه گوش میدم( مهم نیست چی، هرچی)
I will not listen to anything she says
من به هیچ چیزی که اون بگه گوش نمیدم.

5 Likes