تالار زبانشناس

کاربرد Have had در کجاهاست؟

As a result, trainers have had to change their materials to fabric to make themselves more comfortable.
در این جمله have had به کار رفته…کاربردش چیست و کجاها استفاده میشود؟


این تاپیک مربوط به اپیزود« The rise in popularity of the comfy shoe » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی شش دقیقه ای »

2 Likes

سلام. برای فهمیدن کاربرد have had باید باگرامر حال کامل یا Present Perfect آشنا باشین. درسته که زبانشناسی ها تاکید می کنند که نباید گرامر بخونیم اما به نظرم فهمیدن حال کامل بدون خوندن گرامرش خیلی سخت میشه. همونطور که کامبیز گفته بعضی جاها در حد نیاز باید گرامر بخونیم @Yo_Kambiz

3 Likes