تالار زبانشناس

چرا از didn't استفاده نشده

چرا گفته He tried not to think about it
چرا از didn’t استفاده نشده؟


این تاپیک مربوط به درس« زندگی یا مرگ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « زندگی یا مرگ »

1 Likes

چون بعد از فعل try اگه قرار باشه فعلی قرار بگیره، به صورت مصدر با to میاد( to say, to tell, to do,etc.) و برای منفی کردن این مصدر از not استفاده میکنیم و نیازی به استفاده از افعال کمکی مثل did, do و … نیست.
I tried hard not to touch it.

2 Likes

خیلی ممنون لطف کردین…

1 Likes

He didn’t (did not) try to eat it
او تلاش نکرد بخوردش

He tried not to eat it
او تلاش کرد نخوردش

تقریبا

1 Likes