تالار زبانشناس

Get himمعنای کلمه

با سلام معنای get him چیست؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «رومئو و ژولیت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

یعنی (اون آقا رو بگیر)

1 Likes

ممنوم برای پاسخگویی سریع

خواهش میکنم…