تالار زبانشناس

هردوکلمه ی a lotوveryمعنی (بسیار) رامی دهدازکجابفهمیم توجمله کدومشون استفاده میشود


این تاپیک مربوط به داستان« مایک آشپز است » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

3 Likes

A lot + noun = means a large quality of a high number

A lot
قبل از اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش کاربرد داره

_ I drank a lot of water during marathon

و همینطور
a lot
بعد از افعال هم کاربرد داره

Verb + a lot : means “ very much “ or “ frequently “
 She travel a lot for work

اما
Very
همیشه قبل از قیدها بکار میره

 Last night / was very tired

9 Likes

خیلی خیلی ممنون :innocent::innocent::innocent::innocent::innocent::innocent:بابت جواب کاملی که دادید:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

4 Likes

خواهش میکنم دوست خوبم :rose::rose:

3 Likes