تالار زبانشناس

درس «جنگيدن براي آمازون»

این تاپیک برای بحث و بررسی درس جنگيدن براي آمازون ساخته شده است. لطفا ابتدا این نوشته را بخوانید و سپس اگر سوالی دارید یا مطلبی را می‌خواهید اضافه کنید، در اینجا بنویسید.
برای مشاهده‌ی این درس در برنامه زبانشناس به دوره «داستان های کوتاه» فصل «جنگيدن براي آمازون» مراجعه بفرمایید.

1 Likes