تالار زبانشناس

ی تیکه از ترجمه جا مونده

He called it a beautiful pain

بهش میگفت یه درد زیبا


این تاپیک مربوط به درس« زندگی یا مرگ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « زندگی یا مرگ »

1 Likes

ممنون چشم حتما بررسی میکنیم