تالار زبانشناس

بال عقاب درسته ن بالهای عقب

توی متن نوشته eagle’s wing یعنی بال عقاب درحالی ک ترجمه اومده بالهای عقاب


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی سلطان پرندگان » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی دوم »

توی انگلیسی هر چی که دو تا باشه s میگیره چون بال دو تا هست. توی فارسی می گیم کفش اما تو انگلیسی می گن کفش ها

1 Likes