تالار زبانشناس

برای حیوانات از ضمیر he یا she استفاده می شود؟

آیا برای حیوانات از ضمیر he یا she استفاده می شود؟ چرا از it استفاده نمی شود؟

3 Likes


سلام
با یک سرچ کوچیک میتونین توی تالار چندین نمونه مشابه پیدا کنین

3 Likes