تالار زبانشناس

این جمله به چه معناست؟

so I can take her home with me.'معنی این جمله چی میشه؟


این تاپیک مربوط به فصل« فصل 05 » در نرم‌افزار «زیبوک» است. مجموعه: « کتاب های خیلی ساده » کتاب: « داستانهای وایکینگ »

1 Likes

تا من بتوانم او را با خود به خانه ببرم

1 Likes