تالار زبانشناس

معناي anyway در اينجا

دراينجا anyway چه معنايي داره ؟
Why did northurdra attack us anyway


این تاپیک مربوط به فصل« بخش 01 » در نرم‌افزار «زوم» است. : « منجمد 2 »

1 Likes

اگه بخوایم روان ترجمه کنیم میتونیم بگیم “حالا اصلا”

جمله بدون anyway:

Why did northuldra attack us
چرا نورتولدرا به ما حمله کرد؟

Why did northuldra attack us anyway?
حالا اصلا چرا نورتولدرا به ما حمله کرد؟

6 Likes