تالار زبانشناس

منظور از I thought so

Deep breathing, moving your body, big smile? Are you ready? I thought so.


این تاپیک مربوط به درس« درس داستان کوتاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « هویت »

2 Likes

سلام

I thought so:
a) To confirm something that was previously said.
در تایید صحبت های قبلی خودش به کار میره فکرکنم تقریبا معنیش میشه
من امیدوارم اینطوری باشه

3 Likes

سلام.
میشه:
همین فکرو میکردم.
قکر میکردم اینجوری باشه، حدس میزدم اینجوری باشه
میپرسه
آماده این؟
بعد خودش تصور میکنه که شنونده یا خواننده جواب داده : بله آماده م.
برای همین میگه: خودمم فکر میکردم آماده باشین

2 Likes