تالار زبانشناس

معناي اين جمله

Arendell has no future until we make this rightدر اينجا make right باهمه
اينجا right چه معنايي ميده ؟


این تاپیک مربوط به فصل« بخش 10 » در نرم‌افزار «زوم» است. : « منجمد 2 »

درستش کنیم.
Make right

1 Likes