کدینگ لغات

سلام من دارم سعی میکنم زبان یادبگیرم و یک گروه ساختم تا بتونم دوستانی پیداکنم که میخواهند زبان بیاموزند اون هم به روش های مدرنتر و جالبتر
روش کدینگ روش سریعتری هست نسبت به روشهای دیگر میخواهم دوستان علاقمند وارد گروه بشند تا تعدامان افزایش پیداکنه و سریعتر بهم کمک کنیم تا با روش کدینگ که باهم قراره انجامش بدیم پیشرفت کنیم علاوه بر کدینگ مکالمه خواهیم داشت و باهم کلی کار میکنیم و تمرین تا سریعترپیشرفت کنیم

1 پسندیده