تالار زبانشناس

سلام. As fast as یعنی چی؟!؟ چه کاربردی داره


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جورج و اژدها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

وقتی صفتی بین دو as قرار می گیره به معنی حد بیش از اندازه هست
مثال
As fast as he could drive
تا جایی که می توانست با سرعت رانندگی کرد
As hard as he could work
تاجایی که می توانست به سختی کار کرد

1 Likes