تالار زبانشناس

ترتیب صفات

Five pretty yellow baby duklings
ترتیب صفات پشت سر هم رو چطور تشخیص دهیم


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

3 Likes

سلام دوست عزیز
https://lang.b-amooz.com/en/grammar/course/4286/order-of-adjectives
این لینک خیلی میتونه بهتون کمک کنه :green_book:
مطالب مفیدی در رابطه با سوالتان گفته و توضیح داده با مثال :rose:
موفق باشید :cherry_blossom:

1 Likes

سلام دوست عزیز ترتیب صفات در انگلیسی به این شکله
Opinion
Size
Shape
Colour
Nationality
Material

همه در یک مثال
I just bought a beautiful large round black Italian leather purse for my wife

4 Likes