تالار زبانشناس

در متن زیر فعل would hear چه نوع فعلی است؟

We want your dog to stop this habit. Why don’t you put a bell around the dog’s neck? This way, we would hear your dog coming down the street.” John thought this was a great idea. Now, people could stay away from the dog


این تاپیک مربوط به « زنگوله ی سگ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « ۴۰۰۰ کلمه ی ضروری » : « کتاب اول » : « زنگوله ی سگ »

سلام.
Would یکی از استفاده هاش اینه که برای بیان موقعیت های فرضی میاد. بعدش هم یک فعل به صورت ساده. اینجا هم میخواد بگه اگر دور گردن سگ زنگوله بندازین، وقتی بیاد ما صداش رو میشنویم. یعنی یه موقعیت فرضی و نتیجه ی فرضیش.
توی تالار هم سرچش کنین خیلی توضیحات کامل و خوبی براش هست😊

2 Likes