تالار زبانشناس

Were or was

در جمله
. You can strain your head just as if it were a muscle
چرا از were استفاده شده


این تاپیک مربوط به درس« درس اصلی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « فلسفه ی تائو »

2 Likes

سلام فک میکنم چون اشاره به سرِ تو داره

چون تقریبا مثل جمله ی شرطی نوع 2 هست یه موقعیت غیرواقعی

1 Likes